V úterý se jdeme se pohádat…

Novinky v Unisoně on March 21st, 2010 7 Comments

V úterý se jdeme se pohádat o tom,že elearning lze dělat síťově, peer2peer a sociálně. http://bit.ly/9dBegp

7 Responses to “V úterý se jdeme se pohádat…”

  1. Douha says:

    Pozor, me1 to přes 96 minut !!! nicme9ně jsem to zkousnul ve dvou če1stech s kre1tkou přeste1vkou vyecnhe1m kritiku a budu veskrze pozitivned (TM by řekl konstruktivned) co mne zaujalo?(1) napojened na vfdznamne9 osobnosti, ktere9 už nejsou mezi ne1mi: sestudovat vše o nich a co napsali, vydat se po jejich stope1ch, prožedt podobne9 situace;(2) v zapomenute9m městě (někde na hranicedch Sfdrie): existujed lide9, co neste1rnou nebo ste1rnou velmi pomalu (bod pro Marii88);(3) intuice ne1m napoved: o čem mluvit a o čem ne, s kfdm se bavit a komu se vyhnout;(4) Stanislav Motl inklinuje při sve9m be1de1ned ke staršedm lidem, protože mu majed co de1t (medněno nehmotně);(5) badatelske1 pre1ce v archivu / knihovně / atd. vyžaduje:V vzděle1ned, A analfdzu, E empatii;(6) člověk (a tuplem ne v ČR) nesmed čekat na uzne1ned (alespoň ne během sve9ho života) nicme9ně by za sebou měl zanechat stopu (medněno zřejmě pozitivned nebo konstruktivned).

  2. I feel so much happier now I understand all this. Thanks!

  3. I’m really into it, thanks for this great stuff!

  4. Me and this article, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

Leave a Reply

Login with Facebook: