Vedení virtuálních týmů

Naučíte se vytvořit takový tým, jehož členové spolupracují a komunikují převážně na dálku. Společně prozkoumáme předpoklady pro úspěch virtuálních týmů, pochopíme klíčové manažerské procesy zejm. s důrazem na ty, které se odlišují od klasických týmů, zjistíme jak řídit výkon a motivaci ve virtuálních týmech a konečně se zaměříme i na to, jak nám pro řízení virtuálních týmů může (ne)pomoci technologie. Kurz je určen pro vedoucí projektů, které vyžadují spolupráci řešitelů na dálku a pro vedoucí projektových týmů, jejichž členové jsou fyzicky decentralizováni.

 • Modul 1: Předpoklady pro úspěšnou virtuální spolupráci
  Poznáte,  co jsou virtuální týmy, kdy a jak optimálně je využít, jaké jsou jejich možnosti a omezení.
 • Modul 2: Budování virtuálního týmu
  Na základě rozdílů a podobností mezi virtuálními a klasickými týmy se naučíte vytvořit předpoklady pro efektivní virtuální týmy.
 • Modul 3: Technologie a virtuální týmy
  Dokážete správně vybrat a využít technologie pro elektronickou komunikaci a spolupráci, předejít nedorozuměním a vyvarovat se chyb při e-komunikaci.
 • Modul 4: Manažerské postupy a řízení výkonu ve virtuálních týmech
  Seznámíte se s hlavními procesy a činnostmi manažera virtuálních týmů a porovnáte je s klasickým přístupem, naučíte se z pozice manažera udržet motivaci a výkon na vysoké úrovni a předejít úskalím při virtuální spolupráci.

Ve variantě určené pro potřeby projektového řízení je kurz akreditován Společností pro projektové řízení a mezinárodním Project Management Institute.