Elektronická komunikace

Kurz elektronické komunikace  je určen pro členy nebo manažery virtuálních týmů či týmů s velmi intenzivní složkou elektronické komunikace a spolupráce. Kurz je zaměřen na základy i pokročilá témata efektivní e-komunikace jako základ spolupráce v on-line prostředí. Naučíte se efektivně komunikovat s využitím online nástrojů, aniž by docházelo k nedorozuměním a neefektivitám.  Zároveň budete umět nastavit základní procesy pro efektivní elektronickou komunikaci se svými kolegy či vaším týmem.

  • Modul 1: Elektronická komunikace. Porozumíte odlišnosti komunikace na dálku za použít elektronických nástrojů vzhledem k technologii i psychologii komunikace a dokážte zvolit vhodný nástroj pro konkrétní komunikační účel.
  • Modul 2: Asynchronní elektronická komunikace. Naučíte se účinně využívat zejména e-mailovou komunikaci a zároveň předcházet nedorozuměním a konfliktům.
  • Modul 3: Synchronní elektronická komunikace. Naučíte se vést efektivní telekonference a dokážete v nich efektivně pracovat a působit.
  • Modul 4: Základy komunikace v sociálních médiích. Získáte základní přehled o nástrojích webu druhé generace, sociálních sítí a sociálních médií pro e-komunikaci.

Ve variantě určené pro potřeby projektového řízení je kurz akreditován Společností pro projektové řízení a mezinárodním Project Management Institute.