“Bridging the I-lands” (Interkulturní týmová a projektová spolupráce)

Kurz interkulturní spolupráce je určen členům týmů i jejich manažerům, kteří spolupracují či komunikují s lidmi z jiných kultur. To se nemusí nutně týkat pouze geografických kultur, ale i střetů odlišných typů korporátních kultur.

  • vliv kultury na chování při projektové spolupráci
  • základní dimenze interkulturních odlišností
  • vnímání a interpretace v interkulturní spolupráci
  • budování důvěry v interkulturních týmech

Uvědomíte si klíčová omezení a příležitosti při interkulturní spolupráci a zároveň způsob, jak předejít problémům. Osvojíte si základní model pro porozumění odlišnostem mezi lidmi z různých kultur.

Uvědomíte si své obvyklé reakce při interkulturní spolupráci a budete umět na nich stavět. Poznáte základní předpoklady pro budování důvěry v interkulturních týmech.

Ve variantě určené pro potřeby projektového řízení je kurz akreditován Společností pro projektové řízení a mezinárodním Project Management Institute.