Pro management

Firmám a neziskovým organizacím, jejich manažerům i členům týmů, nabízíme řadu workshopů (vždy doladěné “na míru” pro konkrétního klienta) a konzultantskou práci. Vybrané kurzy nabízíme i pro veřejnost formou otevřených kurzů.

KURZY

Vedení virtuálních týmů

(1-3 dny dle zadání) Naučíte se vytvořit a řídit takový tým, jehož členové spolupracují a komunikují převážně na dálku. Kurz je určen pro vedoucí projektů, které vyžadují spolupráci řešitelů na dálku a pro vedoucí projektových týmů, jejichž členové jsou fyzicky decentralizováni. Zároveň je vhodný pro vedoucí týmů s intenzivní složkou virtuální komunikace a spolupráce. Kurz může volitelně obsahovat i moduly věnované efektivnímu týmovému vedení obecně.

Detailní popis »

Elektronická komunikace

(1-2 dny dle zadání) Kurz je určen pro členy nebo manažery virtuálních týmů či týmů s velmi intenzivní složkou elektronické komunikace a spolupráce. Kurz je zaměřen na základy i pokročilá témata efektivní e-komunikace jako základ spolupráce v on-line prostředí. Naučíte se efektivně komunikovat s využitím online nástrojů, aniž by docházelo k nedorozuměním a neefektivitám.  Zároveň budete umět nastavit základní procesy pro efektivní elektronickou komunikaci se svými kolegy či vaším týmem.

Detailní popis »

Sociální média a sítě v projektové kultuře

(1 den) Kurz je určen všem manažerům, kteří chtějí nastavit vyšší úroveň sdílení v projektové kultuře, kterou klasické nástroje neumožňují; uspokojit reálnou potřebu marketingu projektů v sociálních službách a porozumět hodnotám a preferencím „síťové generace“ lidí, kteří spolupracují a komunikují s využitím sociálních médií.

Detailní popis »

“Bridging the I-lands” (Interkulturní týmová a projektová spolupráce)

(1 den) Kurz interkulturní spolupráce je určen členům týmů i jejich manažerům, kteří spolupracují či komunikují s lidmi z jiných kultur. To se nemusí nutně týkat pouze geografických kultur, ale i střetů odlišných typů korporátních kultur. Vhodné jak pro týmy, které se potkávají ve virtuálním prostředí, tak pro týmy fungující tváří v tvář.

Detailní popis »

Síťová generace: Komunikace, marketing, spolupráce

(4hod) “Síťová generace” je termín označující zejm. lidi pod 25 let, kteří kromě toho, že “žijí online”, zastávají jiné hodnoty a komunikují a spolupracují jinak, než generace předchozí. V půldenním workshopu využijeme naší zkušenosti z práce se školstvím a sociálními médii v kombinaci se sociologicko-psychologickým pohledem, abychom porozuměli zejm. manažerům porozumět tomuto novému světu, ať už pro účely marketingové, nebo pro porozumění tomu, jak s touto specifickou demografickou skupinou pracovat na pracovištích.

Tvorba platforem pro masovou spolupráci

(4-8hod, dle zadání) Přístup Wikinomie (popsaný ve stejnojmenné knize, kterou jsme i přeložili do češtiny) ukazuje, že maximální efekt pro tvorbu hodnot nebo marketing lze dosáhnout vytvářením komunit a platforem uživatelů a klientů. Ve workshopu si představíme hlavní benefity a omezení tohoto přístupu a vyhodnotíme možnosti vaší firmy nebo organizace pro jeho využití. Využíváme rozsáhlé vlastní zkušenosti a teoretického zázemí.

Řízení komunit

(1-2 dny, dle zadání) Konkrétní aplikací “wikinomie” je tvorba marketingových a uživatelských komunit. Vedení těchto komunit znamená jak facilitaci a stimulaci online interakcí a diskusí, tak vytváření a realizaci celé řady aktivit a činností. V kurzu připravíme komunitní správce, manažery a pracovníky na design a realizaci komunitních činností.

Výcvik komunitních netmoderátorů

(1-2 dny, dle zadání) Mnoho komunit je závislých na online diskusních fórech, interaktivních blozích a jiných komunitních technikách pro komunikaci. V kurzu vycvičíme online moderátory a facilitátory v technikách na vyvolávání interakcí, jejich řízení a řešení problematických zkušeností.

LEKTOŘI KURZŮ

Na kurzech se potkáte se zkušenými spolupracovníky spol. Unisona Studio, dlouholetými experty na oblast vzdělávání a ICT.

Více na stránce Tým »

CHARAKTERISTIKA NAŠICH KURZŮ

Všechny naše kurzy upravujeme na míru danému klientovi a koncipujeme jako velice prakticky zaměřené interaktivní semináře s důrazem na reálný přínos konkrétním účastníkům, nečekejte žádné nudné “školení”.

Více na stránce Metoda »

OHLASY

Účastníci našich kurzů oceňují zejména interaktivitu, praktičnost a jistou zábavnost našich kurzů.

Více na stránce Ohlasy »

REALIZACE: MARKETING A KOMUNITY

Nabízíme vám plný servis týkající se využití, nastavení a provozu online komunit a využití sociálních médií a sociálních sítí:

  • marketingové zapojení vašich zákazníků do světa vaší značky nebo projektu
  • využití sociálních sítí a médií pro šíření vašich poselství a komunikace
  • budování síťového organismu a komunit lidí kolem vašeho projektu či firmy

Více viz sekce Komunity a sítě ».