Síťová generace I: Rozumíme světu sítí

20.5. 2011

Trvání: 4 hod (14.30-18.30hod, vč. coffee breaku)
Pro: učitele všech stupňů
Cena: 1100 Kč plus DPH
V případě absolvování kurzů Síťová generace I a Síťová generace II je akreditováno pro DVPP
Účastníků: Max. 25
LektorDaniel Franc, MSA
Místo konáníŠkolící středisko Shine, Praha

Kurz je zaměřen na rozvoj osobních a profesních dovedností pedagogů v oblasti nových internetových technologií, masově používaných v současnosti žáky, a to, jak optimálně pracovat s touto novou “síťovou generací” v návaznosti na jejich nové chování a hodnoty, které zastávají. Není třeba žádné předchozí znalosti internetových technologií. Kurz je zaměřen na získání přehledu, praktické dovednosti jsou trénovány v navazujícím volitelném semináři Síťová generace II.

PŘEDBĚŽNÁ ČI ZÁVAZNÁ REGISTRACE >>>

POŠLETE NÁM DOTAZ KE KURZU >>>

Přes 90% žáků je aktivních v sociálních sítích a dalších internetových prostředích, která umožňují zásadně nové formy spolupráce a komunikace. Podle výzkumů i zkušeností tato prostředí ale i zásadně ovlivňují chování a hodnoty této nové “síťové generace” způsobem, na kterou tradiční pedagogika teprve hledá odpovědi.  Pedagogickou práci proto významně podpoří to, pokud učitelé tato prostředí znají, rozumějí tomu, jaké způsobují posuny v chování, učení se, komunikování a vztazích, a dokáží na základě tohoto porozumění vhodně zvolit pedagogické metody práce. Efektem tohoto porozumění je pak i schopnost pomoci zorientovat se v tomto světě žákům a využít ho pro pedagogické záměry.

Kurz umožňuje toto porozumění formou propojení dvou klíčových záměrů:

 • porozumění novým technologiím “sociálních médií” a sociálních sítí, masově využívaných žáky “síťové generace”
 • porozumění posunům v hodnotách a chování žáků v kontextu těchto technologií. Účastníci pochopí souvislost mezi novými komunikačními a kolaborativními nástroji a posunu v prioritách žáků, na základě tohoto pochopení získají inspiraci pro pedagogickou  práce se svými žáky.

Cíle kurzu:

 • dokázat pochopit podstatu “webu druhé generace” a identifikovat potenciál pro práci se síťovou generací
 • znát podstatu “síťové generace”, dokázat předejít hlavním střetům s lidmi této generace a naopak umět využít některých hodnot a principů
 • znát možnosti nové formy sdílení a tvorby informací v návaznosti na chování “síťové generace” a umět podchytit tvůrčí potenciíl “síťové generace”
 • znát princip a fungování sociálních sítí v návaznosti na chování “síťové generace”
 • vědět, jaké nežádoucí jevy se objevují a jak jim čelit

Obsah kurzu:

 • Lidé Síťové generace
  • teoretické zázemí konceptu Síťové generace, výzkumy a zkušenosti
  • koncept lidských (sociálních) sítí: uzel, propojení
  • hodnoty síťové generace: sebe-zaměření, otevřenost, aktivita, plochost, povrchnost
  • z nich odvozené chování
 • Zrod “nového internetu”
  • stručná geneze internetu
  • web “staré” generace: jednosměrný tok informací, omezený přístup
  • web “nové” generace: spolutvorba, komunikace všech se vším, všeobecný přístup
 • Nové formy tvorby informací, získávání informací a učení se:
  • představení nástrojů: blogy, osobní čtečky zdrojů, RSS
  • hodnoty síťové generace: tvoření, okamžitý přínos, metadata
  • jak možnost publikovat cokoli ovlivňuje mentalitu žáků
 • Nové formy sdílení:
  • představení nástrojů: sdílení fotografií, videí, dokumentů, prezentací a jak sdílet cokoli s kýmkoli, sdílení myšlenek a “life stream” – průběžného informování o svých aktivitách a myšlenkách
  • hodnoty síťové generace: sdílení, rychlost, interakce s informacemi, nové vnímání soukromí
  • sdílení svého soukromí a života, life stream
  • co vše žáci sdílejí, kde to najít
  • nebezpečí vyplývající ze sdílení, ochrana soukromí
 • Nové formy kolaborativní tvorby:
  • představení nástrojů: wiki, sdílené dokumenty, služby cloud computing
  • hodnoty síťové generace: spolutvorba, spolupráce
  • jak pomoci žákům zorientovat se v kolaborativních formách práce
  • jak nakládat s výsledky kolektivní tvorby
 • Propojení všech nových forem: sociální sítě a komunity
  • představení nástrojů: online komunity, Facebook, Facebook skupiny a stránky, sociální hry
  • hodnoty síťové generace: síťová komunikace, síťová spolupráce, komunikace a spolutvorba všech se všemi, nové soukromé prostory, odpor vůči hierarchiím
  • proč je Facebook tak populární mezi “síťovou generací”
  • jak na interakce učitelů a žáků na Facebooku
 • ochrana před jevy jako kyberšikana, pirátství, cybergrooming, aj. na sociálních sítích a sociálním webu obecně

PŘEDBĚŽNÁ ČI ZÁVAZNÁ REGISTRACE >>>

POŠLETE NÁM DOTAZ KE KURZU >>>