Miluju síťový business aneb Desatero síťové spolupráce

Články on April 20th, 2010 4 Comments

Právě vloženo na Facebook:

Miluju síťový business. Dnes vytvořeno tuze zajímavé partnerství (..týká se poskytnutí podpory na logistiku některých akcí GUG.cz v Brně) během čtvrthodinového telefonu, během dalších patnácti minut vznikla první společná aktivita, dalších patnáct minut se vytvářel její popis a pak se to deset minut dávalo na veřejnost. Zbylých pět minut věnováno kafi. Hodina práce a hodnota jak sviňa. (ano, týká se to Brna ;) )

Tento status se mi chce ovšem trochu rozvinout. O síťovém businessu a síťové spolupráci teď jednak jednu knihu překládám (Wikinomics), asi i nějaký větší text ze mě na toto téma v dohlednu vypadne také, druhak toto téma školím a konzultuji, takže některé klíčové body začnu dávat na tento blog častěji. Hlavně ale síťový business žiju v některých svých projektech a je to vážně jízda – díky které se pak daří i takové rychlozáležitosti, které komentuji například v tomto statusu. Co to tedy síťový business je a jak na něj? Čtěte dále.

Design “síťových businessů” jako takových si dovolím blíže rozebrat v nějakých dalších příspěvcích, zatím se spokojme s velestručným shrnutím v tom duchu, že to je model spolupráce a podnikání, ve kterém se volně propojujete s nejrůznějšími jinými entitami a lidmi, uzavíráte dočasná nebo trvalá partnerství založená na agilitě a vzájemné hodnotě a společně tvoříte nad sítí. Síťový business jde ruku v ruce se síťovými technologiemi komunikace a spolupráce. Výstupem síťového businessu  je společná platforma, která umožní všem lidem a organizacím, které se na ní podílejí, tvořit hodnotu pro sebe, své klienty a platformu jako takovou. A i obráceně, bez této plaformy se síťový business stejně dělat nedá.

Proč se vůbec o síťový business snažit? Protože umožňuje nebývalé věci:

- INOVOVAT NEBÝVALÝM ZPŮSOBEM. Díky business sítím máte šanci přijít na věci, které by vás jako jednotlivce nenapadly. Úžasnou výhodou síťových businessů je, že vznikají věci, na které by jeden žádný z partnerů sám nepřišel nebo nedokázal vytvořit. Je to více než synergie – je to o darwinistické kombinaci nejpestřejších myšlenek a přístupů, které umožní vzniknout něčemu fungl novému a hlavně často neočekávanému.

- BÝT RYCHLÝ NEBÝVALÝM ZPŮSOBEM. Pokud máte připraven síťový business (businessovou síť?), můžete se s využitím síťových principů spolupráce a spolutvorby dostat na trh se svoji nabídkou rychleji, než ostatní.

- DĚLAT JEN TO, CO UMÍTE NEJLÉPE. Zbytek nechte na síti. Myslím tím skutečně těch 80% věcí, které děláte teď, a neměli byste, protože je někdo umí líp. Pracujte méně.

- SNÍŽIT NÁKLADY. V síti každý dělá to, co umí nejlépe, často tedy efektivně. Zároveň v sítích můžete využít vstupu lidí, jejichž odměnou je i něco jiného, než pouze finance.

Navzdory obecnému názoru je síťový business skutečně novinka, a rozhodně to není:

- OUTSOURCING. Partneři v síťovém businessu vytváří hodnotu a zároveň vstupují i do vaší tvorby hodnot, vzájemně se ovlivňujete a zároveň na partnery přenášíte větší zodpovědnost a větší zdroje, než v outsourcingu.

- TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE. Ta je nutná k naplnění principů síťové spolupráce, ale není to vůbec totéž.

- KLASICKÝ VZTAH KLIENT-DODAVATEL. Je to vztah partner-partner. Jste si rovni.

- VZTAH KLASICKÉHO OBCHODNÍHO PARTNERSTVÍ. Síťová spolupráce je daleko živelnější a daleko méně svázaná strategickými vyhlášeními, plány a kvótami. V síťovém businessu partneři zároveň budují základnu, do které přizývají i ostatní. Konečně, síťový business je založen na důvěře a neformálnosti, ne na veletlustých smlouvách.

- ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, MATICOVÉ ŘÍZENÍ, APOD. Sítě přesahují hranice jedné organizace nebo firmy. Síťový business je paradigma, ne orgchart.

A teď slíbené desatero,

čili co musíte způsobit, aby vám síťový projekt nebo síťový business klapl:

1. BUĎTE SI ZCELA JISTÍ, JAKOU HODNOTU CHCETE KLIENTOVI DODAT. NEZAČÍNEJTE ÚVAHY O SÍŤOVÉ SPOLUPRÁCI OD KONKRÉTNÍCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. Ohledně přínosu klientům ve smyslu dodané hodnoty musíte být s partnery zajedno. O to tady jde. Pokud chceme využít business sítí k tvorbě nezamýšlených inovací, pak je ovšem nesmysl předjímat, že já jako jednotlivá součást systému nalinkuji, jaký produkt nebo služba přesně naplní hodnotu, kterou chci klientům dodat. Co jedině dokážu přesně nadefinovat – a naopak na to bych se měl soustředit – je to, jakou hodnotu člověkovi dodám. S tímto ale nekončit, ale vstoupit do business sítě a v kombinaci s ostatními nechat vzniknout novým produktům a službám. Pro mě osobně toto je #1 přínos business sítí: objevují se v nich – často spontánně –  úžasné věci a nápady.

2. ZABEZPEČTE, ŽE VŠICHNI PARTNEŘI V SÍTI ZÍSKAJÍ PRO SEBE HODNOTU, BYŤ TŘEBA ASYNCHRONNĚ, A ŽE VÝSLEDNÁ HODNOTA JE SPRAVEDLIVĚ ROZDĚLENA. Zde odkazuji na svůdné nebezpečí zneužívání neodměněné práce lidí zapojených do vaší business platformy nebo sítě. Nesmíte své partnery zneužívat, ani oni vás. Vy sami byste si měli uvědomovat, co spolupráce vašemu partnerovi dá. Vy jste ti, kdo se musíte snažit o WIN pro partnera, jinak se celý systém obrátí po nějaké době proti vám. V úplně nejlepším scénáři vaše společné síťování vytvoří businessovou platformu, která umožní být úspěšnými (tzn. získávat hodnotu) i dalším stranám, které pak do vašeho vesmíru dogravitují a dále ho rozvinou. Krása. Nikdo ale neříká, že byste měli všichni benefitovat ve stejnou chvíli. Musí být ovšem patrné, že příslib pozdější hodnoty není vágní. Konečně, během spolupráce vzniká i jiná společná hodnota, než pouze ta přímo obchodovaná klientům. Je to třeba i know-how. Je nutné mít vztah k němu a dalším společně vytvořeným hodnotám dobře ošetřen mezi partnery, pár námětů přinesu v nějakém dalším článku.

3. BUĎTE AGILNÍ JAK V AKČNÍM FILMU A KOMUNIKUJTE BLESKOVĚ. Síťové projekty vznikají a realizují se skutečně ve zlomku času, který zabralo dosavadní organizování a plánování. Někdy přístě vysvětlím blíže, co k tomu přispívá, zároveň je ale dobré zapomenout na rigiditu. Nejdůležitější je jednat, samozřejmě v souladu s hodnotami sítě a základních pravidel společného fungování. Z tohoto jednání může časem vyrůst větší aktivita (postupným přibýváním dalších činností), zároveň se neustále odlaďuje a zjišťuje se za pochodu, co funguje lépe a co ne. Výhodou oproti těm, co pře-plánovávají, je to, že vy jste na trhu první, získáváte klienty a získáváte know-how z bojiště. Ti ostatní mezitím stále ještě plánují. Týká se to i komunikace: zapomeňte na dlouhé meetingy, pracně schedulované nadesetkrát. Nepotřebujete je. Pro rychlou agilní akci v kontextu již rozjeté partnerské sítě vám stačí telefon, Skype a email.

4. ŽIJTE INDIVIDUÁLNĚ I JAKO FIRMA HODNOTOVOU STRATEGII. V síťovém businessu nelze strategizovat své konkrétní operace ve smyslu přesného stanovování činností a detailních plánů, které budete dělat za půl roku, rok, pět let. Zejména ne tehdy, pokud jako já dnes, přizýváte do svého partnerského vesmíru nového partnera. Nikdo neví, jak se váš vesmír (nebo jak za vodou rádi říkají, “ekosystém”) vyvine za půl roku. Důležité je vědět, jakou hodnotu dodáváte zákazníkům (což řídí váš produktový design a produkci), jakým směrem chcete jít, a jakými hodnotami se řídí vaše interní organizace (která je samozřejmě také síťová a i k tomu se vrátíme někdy později). Aby hodnotová strategie ale fungovala, musíte ji dokázat žít, a abyste jí dokázali žít, musíte jí vnitřně věřit. Musí to být prostě vaše hodnoty.

5. DEJTE SI POZOR NA KOMPLEMENTARITU V SÍTI. Váš partner by měl umět to, co vy neumíte a do čeho se nechcete cpát. A naopak. Vzájemně zapadněte do sebe jako kostky lega, aniž byste ztratili svoji barvu, tvar, identitu. Čím méně do sebe zapadáte, nebo čím více se naopak tlučete překryvnými částmi, tím větší potenciál pro zádrhele. A znova zopakuji, přestaňte dělat většinu věcí, které děláte, protože jsou nejspíš zbytečné.

6. VYKAŠLETE SE NA DĚLENÍ DODAVATEL, KLIENT, KONKURENT. Mám zkušenost z různých síťových partnerství, že se dá udělat skutečně libovolná kombinace s entitami v nejrůznějším vztahu k vaší firmě, pokud tam je tvořena ona hodnota klientovi a hodnota všem zůčastněným stranám. Dělal jsem skutečně businessy s klienty, dodavateli a párkrát i s konkurenty, a v síťovém diagramu tehdejších vztahů rozhodně nebyly nějaké nevyváženosti nebo bariéry.

7. HÝČKEJTE VZÁJEMNOU DŮVĚRU. Toto by mělo být na začátku, ale v tomto místě asi bude pochopitelnější, že bez velké vzájemné důvěry mezi partnery v ekosystému síťového podnikání se nedá dělat síťově vůbec nic a radši se vraťte ke klasickému hierarchickému podnikání. Nedůvěra drasticky zpomaluje vše a způsobuje únik energie a pozornosti na věci, které konečným příjemcům vašeho projektu nikterak nepomáhají.

8. STRUKTURY VYTVÁŘEJTE ZA POCHODU. Znám pár projektů, které měly  geniálně vymyšlenou strukturu (čehokoli: vnitřní organizace, pravidel, marketingu, apod.) pro své rozsáhlé fungování, ještě před svým launchem, nakonec z těchto projektů zůstaly jen tyto smělé plány. Síťový business to obrací: struktura vzniká pouze tehdy, aby umožnila činnost v dané operaci. Není třeba vymýšlet struktury, které teď nejsou aktuální. Ztráta času, ztráta pozornosti, ztráta zaměření. Jak rostete, stavte lešení kolem vašeho projektu, které ho udrží. Týká se to samozřejmě i pravidel fungování, nutné je začít jakousi základní minimální sadou, kterou můžete kdykoli rozšiřovat dle potřeby.

9. SÍŤOVÉ PARTNERY SI DRŽTE BLÍŽE NEBO DÁLE, NEMUSÍTE JE RUŠIT. Tzn. není to černobílý vztah “jsi s námi nebo jsi proti nám”. S někým děláte zrovna intenzivněji, zatímco o někom jiném víte, že je kdesi vzadu, ale že nic nebrání tomu si zavolat, něco spolu podniknout podle všech těchto principů, a můžete se opět přiblížit. “Sociální graf” síťového podnikání je stejně tak cenný, jako pro jednotlivce jeho individuální sociální graf. Není to rolodex plný vizitek! Myslím skutečně připravenou síť, ve které jsou všechny důležité věci připraveny a vyřešeny. Víte-li, s kým se můžete kdykoli a okamžitě (agilita!) vzájemně “dogravitovat”, umožňuje vám to tvořit bleskové ad-hoc sítě pro okamžité dodání hodnoty klientovi rychlostí, o které se může hierarchickým konkurentům zdát.

10. ZAPOMEŇTE NA HIERARCHIE. Síť je n-rozměrná struktura, žádná 2D pyramida s vámi navrchu. Vaši business síť nejvíce ovlivníte tak, když do ní vložíte největší hodnotu. Ostatní planety v systému budou s vámi v gravitačním vztahu a z pozice tvůrce spousty hodnot máte prostor toho v síti nejvíc ovlivnit – ve smyslu, způsobit největší gravitační puzení. O tom zase někdy jindy, ukončeme to tedy prozatím tím, že jako manažer jste víc facilitátor a dirigent, než generál a boss.

to be continued….


(CC) Dan Franc, 2010. Twitter LinkedIn

Foto (CC) Sahrizvil

Tags: , ,

4 Responses to “Miluju síťový business aneb Desatero síťové spolupráce”

 1. Ivan Hanzlik says:

  Dobrý den,
  vsiml jsme si ze prekladate knihu Wikonomics. Kdy je plánované vydání a ve kterém vydavatelství ?
  Dekuji,
  Ivan Hanzlik, http://www.eea.cz

 2. Dan Franc says:

  Dobrý den, bude ve Fragmentu a tento rok, přesné datum asi nechám vyhlásit až PR mašinérii nakladatelství :)

 3. Tressa says:

  I see a lot of interesting articles on your blog. You have to
  spend a lot of time writing, i know how to save you a lot of time, there is a tool that creates high
  quality, SEO friendly posts in couple of minutes,
  just type in google – k2 unlimited content

 4. Maiden Great You in Crowd 376297373 of times !! Great Post :)

Leave a Reply to Anuncios Gratis

Cancel Reply

Login with Facebook: