Web 2.0 a sociální sítě: praktické využití pro učitele

Jednodenní praktický workshop akreditovaný pro DVPP je zaměřen na trénink konkrétních dovedností pedagogů v oblasti nových možnosti sdílení, komunikace, spolupráce a tvorby s využitím nových klíčových nástrojů sociálních sítí a sociálních médií, vč. praktického nácviku publikování, sdílení a působení v sociálních sítích. Tyto dovednosti mohou být využity pro pedagogickou práci, komunikaci se žáky i rodiči i učiteli mezi sebou a práci s informacemi. Absolventi workshopu zároveň své vlastní zkušenosti dokáží lépe porozumět světu “síťové generace” a pomoci žákům se v něm zorientovat.

Workshop umožňuje toto porozumění formou zaměřením na praktické využití nástrojů webu 2.0 a pro potřeby učitelské profese, tzn. zejm. sdílení informací, komunikaci, učení a spolupráci za pomoci nových nástrojů a služeb “sociálního webu”.

Cíle kurzu

  • znát podstatu “webu druhé generace” a “síťové generace” a uvědomit si vyplývající odlišnosti v pedagogické práci
  • umět využít nové formy sdílení a tvorby informací a být schopen publikovat různými médii
  • umět využít základních a pokročilejších funkcí sociálních sítí, dokázat v sociálních sítích působit pedagogicky i komunikačně
  • vědět, jaké nežádoucí jevy se objevují a jak jim čelit