Web 2.0 a sociální sítě: Nová informační gramotnost

Jednodenní rozvojový kurz akreditovaný pro DVPP pro pedagogy se zaměřuje na informační aspekt “sociálního webu” vzhledem k tomu, jak se vyznat v informačním přetlaku, umět informace filtrovat, dokázat je správně vyhodnotit a třídit a porozumět mechanismu jejich sociálního vzniku. Tato dovednost je pak užitečná jak učitelům pro svoji vlastní práci, tak pro jejich schopnost pomoci žákům se v tomto světě informací orientovat.

Kurz se zaměří na získání komplexního přehledu o možnostech získávání, výběru, tvorby a šíření informací vytvořených tzv. sociálními médii, tzn. přímo uživateli internetu svobodně tvořené a šířené blogy, informace v sociálních sítích a komunitách, sdílené fotografíe a videa, sdílené myšlenky a “life stream” a sdílené informace v kontextu komunit. Forma tvorby, šíření a přístupu k takovým informacím se v mnohém zásadně odlišuje od informací tvořených a šířených klasickými formami. Kurz nevyžaduje žádnou technickou přípravu ani zkušenost na straně účastníků.

Kurz umožňuje toto porozumění formou propojení třech klíčových záměrů:

 • porozumění sociálním médiím, tzn. blogům, sociálním sítím, multimediálnímu sdílení, apod.
 • porozumění novým možnostem, omezením a nebezpečím těchto médií jak z pozice učitele, tak z pozice žáka či studenta
 • získání inspirace pro využití těchto médií z pozice učitele nebo žáka či studenta
 • Sociální média jsou zároveň motorem komunikace a spolupráce tzv. “síťové generace”. Přidanou hodnotou kurzu je proto významná podpora pedagogické práce v tom, že absolventi učitelé tuto novou formu práce s informacemi poznají a porozumějí tomu, jaké způsobují posuny v chování, učení se, komunikování a vztazích.

  Cíle kurzu:

  • umět rozlišit klasické informační formy a média od nabídky “webu druhé generace”
  • znát nové principy vzniku a šíření informací v sociálních médiích
  • umět rozlišit “signál” od “šumu”, tzn. reagovat na informační přetížení
  • umět využít princip vzniku a šíření informací v sociálních médiích pro efektivní práci s těmito informacemi
  • umět správně přijímat a rozlišovat informace vytvořené v kontextu sociální komunikace a pochopit jejich obsahovou významnost
  • dokázat efektivně využívat sociální sítě a komunity jako zdroj informací a obsahu, vč. ochrany před nežádoucími jevy