Využití e-learningu

Půldenní workshop představí srozumitelnou formou celkový kontext e-learningu z hlediska různých možností jeho využití a implementace a zaměří se i na některé současné trendy. Budete schopni zhodnotit význam a efekt využití e-learningu pro svoji práci a pro výuku, poznáte základní koncepty a termíny e-learningu a dokážete vyhodnotit nabídky e-learningových služeb.

Rámcový tématický obsah kurzu

  • E-learning jako forma ICT – obecný kontext
  • Možnosti využití e-learningu, hlavní typy e-learningu a jejich přednosti a nevýhody
  • Předpoklady pro úspěšné nasazení e-learningu
  • Specifika tutorovaného (vedeného) e-learningu
  • Možnosti blended learning jako částečného využití e-learningu v prezenčním vzdělávání
  • Kontext e-learningu: srovnání využití e-learningu v daném oboru
  • Základní parametry efektivního obsahu
  • Představení e-learningové technologie