Úvod do netmoderování pro učitele

Dvoudenní praktický workshop akreditovaný pro DVPP učitele připraví k vedení konverzací, komunikace a spolupráce za pomoci online nástrojů.

Témata kurzu zahrnují:

 • seznámení se s ICT technologií pro online komunikaci a spolupráci
 • využití online komunikačních prostředí pro potřeby vzdělávacích projektů
 • vedení a facilitování online diskuzí – v diskuzních fórech a dalších asynchronních prostředích
 • komunikace a spolupráce v sociálních sítích
 • sdílení a tvorba informací v sociálních médiích
 • základy vedení synchronní komunikace (text, audio nebo video konference)
 • efektivní elektronická komunikace
 • netmoderování pro učení a pro vedení projektů online
 • timemanagement při vedení online spolupráce

Cíle kurzu:

 • využít ICT technologie pro tvorbu vzdělávacích projektů založených na online spolupráci
 • znát předpoklady pro úspěšné fungování skupin a její spolupráce v online prostředí,
 • znát předpoklady pro tvorbu prostředí motivující ke spolupráci v online prostředí, sociálních sítích a médiích
 • využít základních pravidel pro efektivní spolupráci virtuálních skupin,
 • znát možnosti pro využití různých nástrojů elektronické komunikace
 • porozumět psychologii online komunikace
 • porozumět vývoji skupinové dynamiky v online prostředí