Tvorba e-learningu

2-3 denní workshop (délka dle zadání) umožní uchopit e-learning jako pedagogický nástroj, znát jeho omezení a možnosti a porozumět využití i dalších forem ICT ve výuce. Účastníky připraví jak na tvorbu kurzů, tak tvorbu distančních opor a rozvine i jejich tutorské dovednosti. Budete znát klíčové zásady pro pedagogicky efektivní e-learningový obsah. Dokážete strukturovat kurz a pracovat s cíli jednotlivých lekcí. Poznáte možnosti a omezení jednotlivých hlavních e-learningových nástrojů. Budete umět na zákadní úrovni vzbudit motivaci u účastníků e-learningu a osvojíte si základní tutorské nástroje

Rámcová témata

 • Volba formy e-learningu
 • Využití multimédií, zásady tvorby a včlenění do obsahu kurzu
 • Včlenění e-learningu do celkového rozvojového plánu
 • Blended learning: využití e-learningu jako podpory nebo doplnění pro existující kurzy
 • Využití konkrétních nástrojů
 • Tvorba motivujících kursů a obsahů, design e-learningových kursů
 • Tutorovaný e-learning
 • Specifika vedení kursů v online prostředí
 • Tvorba motivujícího vzdělávacího prostředí online
 • E-learning a interaktivita
 • Tutorování vs. Netutorovaný e-learning
 • Ukázky, rozbory a kritiky konkrétních e-learningových kursů a nástrojů