Svět Síťové generace: Web 2.0 a sociální sítě

Jednodenní kurz akreditovaný pro DVPP pro pedagogy je zaměřen na rozvoj jejich osobních a profesních dovedností v oblasti nových digitálních technologií a internetových nástrojů, masově používaných v současnosti žáky, a toho, jak pracovat s touto novou “síťovou generací” v návaznosti na jejich nové chování a hodnoty .

Přes 90% žáků je aktivních v sociálních sítích a dalších internetových prostředích, která umožňují zásadně nové formy spolupráce a komunikace. Podle výzkumů i zkušeností tato prostředí ale i zásadně ovlivňují chování a hodnoty této nové “síťové generace” způsobem, na kterou tradiční pedagogika teprve hledá odpovědi.  Pedagogickou práci proto významně podpoří to, pokud učitelé tato prostředí znají, rozumějí tomu, jaké způsobují posuny v chování, učení se, komunikování a vztazích, a dokáží na základě tohoto porozumění vhodně zvolit pedagogické metody práce. Efektem tohoto porozumění je pak i schopnost pomoci zorientovat se v tomto světě žákům a využít ho pro pedagogické záměry.

Kurz umožňuje toto porozumění formou propojení dvou klíčových záměrů:

  • porozumění novým technologiím komunikace a spolupráce, tzn. světu internetových “sociálních médií” a sociálních sítí, masově využívaných žáky “síťové generace”í: sociální sítě, online komunikace, komunitní nástroje, služby na sdílení multimédií, aj.
  • zvědomění posunů v hodnotách a chování žáků, částečně způsobené těmito technologiemi, částečně jimi rozvíjené. Účastníci pochopí souvislost mezi novými komunikačními a kolaborativními nástroji a posunu v prioritách a preferencích svých žáků, na základě tohoto pochopení získají inspiraci pro formu komunikace a pedagogické  práce se svými žáky.

Cíle kurzu:

  • dokázat pochopit podstatu “webu druhé generace” a identifikovat potenciál pro práci se síťovou generací
  • znát podstatu “síťové generace”, dokázat předejít hlavním střetům s lidmi této generace a naopak umět využít některých hodnot a principů
  • znát možnosti nové formy sdílení a tvorby informací v návaznosti na chování “síťové generace” a umět podchytit tvůrčí potenciíl “síťové generace”
  • znát princip a fungování sociálních sítí v návaznosti na chování “síťové generace”
  • vědět, jaké nežádoucí jevy se objevují a jak jim čelit