Nabídka pro školy

Pro základní, střední a vysoké školy máme připravené kurzy věnované pedagogice práce se síťovou generací a online vzděláváním, všechny jsou akreditovány pro DVPP nebo v procesu akreditace. Zároveň zejména vysokým školám pomáháme s implementací a e-learningových projektů.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ KURZY

KURZY NA OBJEDNÁVKU

Tyto kurzy připravíme na míru účastnické skupině z vaší školy.

Svět Síťové generace: Web 2.0 a sociální sítě

Jednodenní kurz pro pedagogy je zaměřen na rozvoj osobních a profesních dovedností pedagogů v oblasti nových digitálních technologií a internetových nástrojů, masově používaných v současnosti žáky, a toho, jak pracovat s touto novou “síťovou generací” v návaznosti na jejich nové chování a hodnoty.

Detailní popis »

Kurz Web 2.0 a sociální sítě: praktické využití pro učitele

Jednodenní praktický workshop je zaměřen na trénink konkrétních dovedností pedagogů v oblasti nových možnosti sdílení, komunikace, spolupráce a tvorby s využitím nových klíčových nástrojů sociálních sítí a sociálních médií, vč. praktického nácviku publikování, sdílení a působení v sociálních sítích. Tyto dovednosti mohou být využity pro pedagogickou práci, komunikaci se žáky i rodiči i učiteli mezi sebou a práci s informacemi. Absolventi workshopu zároveň své vlastní zkušenosti dokáží lépe porozumět světu “síťové generace” a pomoci žákům se v něm zorientovat.

Detailní popis »

Kurz Web 2.0 a sociální sítě: Nová informační gramotnost

Jednodenní rozvojový kurz pro pedagogy se zaměřuje na informační aspekt “sociálního webu” vzhledem k tomu, jak se vyznat v informačním přetlaku, umět informace filtrovat, dokázat je správně vyhodnotit a třídit a porozumět mechanismu jejich sociálního vzniku. Tato dovednost je pak užitečná jak učitelům pro svoji vlastní práci, tak pro jejich schopnost pomoci žákům se v tomto světě informací orientovat.

Detailní popis »

Kurz: Úvod do netmoderování pro učitele

Dvoudenní praktický workshop učitele připraví k vedení konverzací, komunikace a spolupráce za pomoci online nástrojů.

Témata kurzu zahrnují:

  • seznámení se s ICT technologií pro online komunikaci a spolupráci
  • využití online komunikačních prostředí pro potřeby vzdělávacích projektů
  • vedení a facilitování online diskuzí – v diskuzních fórech a dalších asynchronních prostředích
  • komunikace a spolupráce v sociálních sítích
  • sdílení a tvorba informací v sociálních médiích
  • základy vedení synchronní komunikace (text, audio nebo video konference)
  • efektivní elektronická komunikace
  • netmoderování pro učení a pro vedení projektů online
  • timemanagement při vedení online spolupráce

Detailní popis »

Využití e-learningu

Půldenní workshop představí srozumitelnou formou celkový kontext e-learningu z hlediska různých možností jeho využití a implementace a zaměří se i na některé současné trendy. Budete schopni zhodnotit význam a efekt využití e-learningu pro svoji práci a pro výuku, poznáte základní koncepty a termíny e-learningu a dokážete vyhodnotit nabídky e-learningových služeb.

Detailní popis »

Tutorování v e-learningu

Jednodenní workshop se zaměřuje na nejdůležitější dovednosti průvodce online učením – tutora. Dokážete provést účastníky kurzu individuálně i jako skupinu celým kurzem. Budete umět motivovat online skupinu k učení a dovést ji do výkonné fáze. Dokážete správně naplánovat čas sobě i účastníkům kurzu. Poznáte hlavní úskalí tutorské práce a budete je umět je řešit.

Detailní popis »

Tvorba e-learningu

2-3 denní workshop (délka dle zadání) umožní uchopit e-learning jako pedagogický nástroj, znát jeho omezení a možnosti a porozumět využití i dalších forem ICT ve výuce. Účastníky připraví jak na tvorbu kurzů, tak tvorbu distančních opor a rozvine i jejich tutorské dovednosti. Budete znát klíčové zásady pro pedagogicky efektivní e-learningový obsah. Dokážete strukturovat kurz a pracovat s cíli jednotlivých lekcí. Poznáte možnosti a omezení jednotlivých hlavních e-learningových nástrojů. Budete umět na zákadní úrovni vzbudit motivaci u účastníků e-learningu a osvojíte si základní tutorské nástroje.

Detailní popis »

“Triviální e-learning”

Jednodenní kurz, vzniklý jako reakce na situaci, kdy mnoho pedagogů nemá čas ani prostor vytvářet sofistikované e-learningové projekty, přesto chtějí využít elektronické nástroje pro podporu své výuky. Kurz o rozsahu přesně 10ti slajdů a spousta praxe kolem nabídne tu nejzákladnější a přesto nejúčinnější kombinaci e-learningových nástrojů, strategií a zapojení počítačů do celkové pedagogiky, která je uchopitelná i během několika hodin i pedagogy s minimální technologickou zdatností. Tento kurz si dovolujeme nabízet až po mnoha letech vlastní e-learningové praxe a zkušenosti se stovkami účastníků našich e-learningových kurzů, nepředstavujte si proto “zázraky na počkání” — co chceme je představit vám e-learning jako triviální, přesto účinnou metodu vzdělávací práce a hlavně vám dát konkrétní nástroje, postupy a podněty, které můžete hned druhý den využít ve své práci. Kurz byl již několikrát úspěšně realizován, např. na VUT Brno a SZŠ Merhautova.

Bližší popis připravujeme.

Google technologie pro učitele

Ve spolupráci s GUG.cz připravujeme k podzimnímu uvedení cca 6ti hodinový kurz pro učitele, který je seznámí se základy Google Apps (zejména Dokumenty, GMail, Kalendář, Wave a Weby Google), možnostmi blogování v Bloggeru a využitím Google Map a Google Earth. Zároveň chystáme seminář, který tyto technologie představí vzhledem ke konkrétním možnostem využití pro výuku a její podporu.

Blíže informací přineseme koncem léta.

LEKTOŘI

Na kurzech se potkáte se zkušenými spolupracovníky spol. Unisona Studio, dlouholetými experty na oblast vzdělávání a ICT.

Více na stránce Tým »

CHARAKTERISTIKA NAŠICH KURZŮ

Všechny naše kurzy upravujeme na míru danému klientovi a koncipujeme jako velice prakticky zaměřené interaktivní semináře s důrazem na reálný přínos konkrétním účastníkům, nečekejte žádné nudné “školení”.

Více na stránce Metoda »

OHLASY:

Účastníci našich kurzů oceňují zejména interaktivitu, praktičnost a jistou zábavnost našich kurzů.

Více na stránce Ohlasy »