Naše zkušenost a reference

V našich klíčových oblastech působíme jako Unisona Studio od r. 2005, nicméně individuální zkušenost začíná minimálně kolem r. 1995. Nejsme žádní teoretici: neškolíme ani nepomáháme implementovat nic, s čím bychom neměli intenzivní osobní zkušenost z úspěšných vlastních projektů nebo realizací pro naše klienty. Spojujícím prvkem naší zkušenosti – nesené zejm. hlavním lektorem a konzultantem Danielem Francem a sítí našich spolupracovníků – je provázání lidského a technologického pohledu a schopnost je propojit pro maximální užitečnost. Ve všech oblastech publikujeme a přednášíme na konferencích, vč. zahraničních.

Naše detailní zkušenost v jednotlivých oblastech zahrnuje:

KOMUNITY A SÍTĚ

Komunity nejen pomáháme připravit našim klientům, ale také je sami realizujeme. Největší je Google User Group ČR, ale podíleli jsme se i na rozjezdu učitelské komunity MŠMT na RVP.CZ, sami provozujeme úspěšné zájmové komunity dlouhevlasy.czkocka-info.cz. Podíleli jsme se nebo se podílíme na přípravě komunitních projektů pro několik dalších klientů, např. Expertis Praha a Computer Agency. Daniel Franc je dále překladatelem jedné z nejvýznamnějších knih věnovaných tématu komunitní spolupráce “Wikinomie” (říjen 2010, Fragment)

  • Kurzy,  tréninky a workshopy v této oblasti jsme dodali např. těmto klientům: Red Hat *, GE Money Bank *,  MAFRA, Computer Agency, VUP Praha, CPP VUT Brno, AISIS, aj.

VEDENÍ VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ

Sami vedeme nejrůznější virtuální týmy, včetně mezinárodních. Zároveň pomáháme manažerům virtuálních týmů z největších firem, týmové dovednosti rozvíjíme pak přes 10 let v největších i malých firmách v ČR.

  • Kurzy,  tréninky a workshopy v této oblasti jsme dodali např. těmto klientům: Akademie Věd ČR, Vodafone *, Accenture *,  Honeywell *, IBM *, TEVA * , Expertis Praha aj. vč. desítek firem v oblasti vedení prezenčních týmů a komunikace

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Naši lektoři se podíleli na realizaci a přípravě kurzů a workshopů, které patřily k prvním v ČR v oblasti elektronické komunikace a doslova roky je pilují. Daniel Franc je autor i zřejmě dosud jediného českého knižního textu věnovaného elektronické komunikaci pro manažery v knize Jiřího Plamínka Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět.

  • Kurzy,  tréninky a workshopy v této oblasti jsme dodali např. těmto klientům: Zentiva*, Expertis Praha, eTwinning, VUP Praha, Univerzita Pardubice, VUT Brno, ČSOB *, aj.

SÍŤOVÁ GENERACE A ŠKOLY

Spolupracujeme s lektory s vlastní pedagogickou praxí a praxí z MŠMT, zároveň máme přes 10 let zkušenost s provozem online kurzů pro středoškoláky a vysokoškoláky.

  • Kurzy,  tréninky a workshopy v této oblasti jsme dodali např. těmto klientům: VUT Brno, Computer Agency, Člověk v tísni, SZŠ Merhautova, RVP.cz, desítky učitelů a školských manažerů v roli účastníků otevřených kurzů

E-LEARNING

Naši lektoři patří ke špičce zejm. e-learningu ve školském a akademickém prostředí, Daniel Franc je pak průkopníkem e-learningu v této oblasti coby zakladatel jedné z prvních e-learningových firem na světě (WebStudy Inc.), která dodnes poskytuje LMS desítkám tisíc studentů po celé ČR.

  • Kurzy,  tréninky a workshopy v této oblasti jsme dodali např. těmto klientům: MZLU Brno, VUT Brno, Univerzita Karlova, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého, AISIS, VUP Praha, Národní Galerie, TexSite, Cleverlance *, desítky účastníků z nejrůznějších škol v rámci kurzů pro veřejnost, aj.

Pozn.: s klienty označenými * jsme pracovali v rámci partnerství s Expertis Praha, s.r.o.