Kdo jsme

Pomáháme firmám a dalším organizacím dokázat spoluprácovat ve virtuálních týmech, s jinými kulturami, s externími komunitami a v nehierarchických organizačních modelech. Nabízíme kurzy, workshopy a poradenství pro manažery, řešitele projektů, komunitní organizátory a pedagogy. Naši partneři:

Jak pracujeme

Jsme skupina expertů pod vedením Daniela France, která realizuje vzdělávací kurzy a pomáhá s implementací projektů pro firmy, NGO a školy v oblasti komunikace, spolupráce a učení v nových organizačních podmínkách i v klasických týmech. Tréninkové kurzy na zakázku pro naše klienty realizujeme i samostatně, což se týká i otevřených kurzů pro veřejnost.

Fungujeme jako propojená síť spolupracujících odborníků, kteří zastávají stejné hodnoty a přístup k práci a dodržují stejné standardy kvality v naší práci a každý z nich zároveň realizuje projekty ve své specializaci ať už v rámci práce pro klienty Unisony, nebo jinde.

Naše zkušenost a reference

V našich klíčových oblastech působíme jako Unisona Studio od r. 2005, nicméně individuální zkušenost začíná minimálně kolem r. 1995. Neškolíme ani nepomáháme implementovat nic, s čím bychom neměli intenzivní osobní zkušenost z vlastních projektů nebo realizací pro naše klienty. Spojujícím prvkem naší zkušenosti je provázání lidského a technologického pohledu a schopnost je propojit pro maximální užitečnost.

Mezi našimi klienty jsou školy, nadnárodní korporace i malé firmy nebo státní instituce, např. Národní Galerie, Akademie věd ČR, Člověk v tísni, VUT Brno, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, MAFRA a.s., Výzkumný ústav pedagogický MŠMT, v partnerství s Expertis Praha pak např. Red Hat, Vodafone, Škoda Auto, IBM, Honeywell, Teva, Accenture, Zentiva, ČSOB, aj.
Více viz Detailní seznam klientů a bližší popis naší zkušenosti »

Náš tým

Hlavním lektorem a konzultantem je Daniel Franc, MSA, absolvent studia sociologie a personálního řízení (USA), dlouholetý lektor manažerských dovedností ale i šéf softwarového vývoje v oblasti e-learningu či autor mnoha konferenčních vystoupení a publikací vč. knih o zážitkové pedagogice a překladů knih v oblasti podnikání a online spolupráce, např. Wikinomics. Na projektech spolupracujeme s vybranými odborníky, více sekce Tým.

Certifikace a akreditace

Naše vybrané kurzy zaměřené na oblast podpory projektového řízení a realizované společně se Shine Consulting jsou akreditovány Společností pro projektové řízení a mezinárodním Project Management Institute.

Vzhledem ke školským kurzům jsme akreditovanou institucí pro DVPP MŠMT a naše kurzy jsou akreditované pro DVPP nebo jsou v procesu certifikace.

Lektoři jsou nositeli některých významných certifikátů, např. Net Trainer.