KOMUNITY A SÍTĚ

Nabídka on February 25th, 2010 No Comments

Nekonečná síla, energie a tvořivost se nachází v oceánu talentů, které čekají na propojení a nasměřování. Každý váš produkt, značka a úsilí může být podpořeno komunitami a sítěmi. Naskočíte na vlnu?

Nabízíme vám servis týkající se využití, nastavení a provozu komunit a využití sociálních médií a sociálních sítí pro spolupráci.

Konzultace či školení týkající se přípravy a řízení těchto druhů komunit nabízíme pro:

 • značkové komunity – brand communities (podpůrná, marketingová a jiná společenství kolem značky nebo produktu)
 • znalostní komunity – communities of practice (často uzavřená společenství, tvořící nové znalosti)
 • zájmové komunity – niche communities (otevřená společenství, často kolem hobby témat)
 • učící se komunity – learning communities (společenství často uzavřená a navázaná na nějaký vzdělávací cíl)

Naše zapojení do vašich komunitních záměrů může zahrnovat  tyto kroky a témata:

 • využití komunit a sociálních médií pro business či jiné cíle
 • volba vhodných nástrojů
 • tvorba strategie pro komunitu a sociální média vč. ROI
 • detailní specifikace přípravy a rozjezdu aktivit na sociálním webu a komunit
 • výcvik komunitních správců, moderátorů a dalších rolí

Aktuální otevřené kurzy v této oblasti:

Související kurzy pro management:

 • Sociální média a sítě v projektové kultuře (1 den) Kurz je určen všem manažerům, kteří chtějí nastavit vyšší úroveň sdílení v projektové kultuře, kterou klasické nástroje neumožňují. Detailní popis »
 • Síťová generace: Komunikace, marketing, spolupráce (4hod) Workshop pomáhá zejm. manažerům porozumět novému světu generace pod 25 let, ať už pro účely marketingové, nebo pro porozumění tomu, jak s touto specifickou demografickou skupinou pracovat na pracovištích.
 • Tvorba platforem pro spolupráci a marketing (4-8hod, dle zadání)  Ve workshopu si představíme hlavní benefity a omezení tvorby komunit a platforem a vyhodnotíme možnosti vaší firmy nebo organizace pro jeho využití.
 • Řízení komunit (1-2 dny, dle zadání) V kurzu připravíme komunitní správce, manažery a pracovníky na design a realizaci komunitních činností.
 • Výcvik komunitních netmoderátorů (1-2 dny, dle zadání) V kurzu vycvičíme online moderátory a facilitátory v technikách na vyvolávání interakcí, jejich řízení a řešení problematických zkušeností.

Související kurzy pro školy:

 • Svět Síťové generace: Web 2.0 a sociální sítě (1 den) kurz pro pedagogy je zaměřen na rozvoj osobních a profesních dovedností pedagogů v oblasti nových digitálních technologií a internetových nástrojů, masově používaných v současnosti žáky, a toho, jak pracovat s touto novou “síťovou generací” v návaznosti na jejich nové chování a hodnoty. Detailní popis »
 • Kurz Web 2.0 a sociální sítě: praktické využití pro učitele (1 den) praktický workshop je zaměřen na trénink konkrétních dovedností pedagogů v oblasti nových možnosti sdílení, komunikace, spolupráce a tvorby s využitím nových klíčových nástrojů sociálních sítí a sociálních médií, vč. praktického nácviku publikování, sdílení a působení v sociálních sítích.  Detailní popis »
 • Kurz Web 2.0 a sociální sítě: Nová informační gramotnost (1 den) rozvojový kurz pro pedagogy se zaměřuje na informační aspekt “sociálního webu” vzhledem k tomu, jak se vyznat v informačním přetlaku, umět informace filtrovat, dokázat je správně vyhodnotit a třídit a porozumět mechanismu jejich sociálního vzniku. Tato dovednost je pak užitečná jak učitelům pro svoji vlastní práci, tak pro jejich schopnost pomoci žákům se v tomto světě informací orientovat. Detailní popis »
 • Kurz: Úvod do netmoderování pro učitele (2 dny) praktický workshop učitele připraví k vedení konverzací, komunikace a spolupráce za pomoci online nástrojů. Detailní popis »
 • Google technologie pro učitele (6 hod.) Ve spolupráci s GUG.cz připravujeme k podzimnímu uvedení cca 6ti hodinový kurz pro učitele, který je seznámí se základy Google Apps (zejména Dokumenty, GMail, Kalendář, Wave a Weby Google), možnostmi blogování v Bloggeru a využitím Google Map a Google Earth. Zároveň chystáme seminář, který tyto technologie představí vzhledem ke konkrétním možnostem využití pro výuku a její podporu. Více informací přineseme koncem léta.

Naše zkušenost v této oblasti

Kurzy, konzultace nebo workshopy v oblasti spolupráce v kontextu sociálních sítí a/nebo komunit jsme dodali např. těmto klientům: Red Hat, MAFRA, Computer Agency, VÚP Praha, CPP VUT Brno, AISIS, Expertis Praha, Respekt Institut, Akademie věd ČR, Partsip, aj.

Sami provozujeme několik komunit, nejvýznamnější GUG.cz, vůbec první Google komunitu, aktuálně se podílíme i na konzultacích pro globální Google komunitu GTUG. Podíleli jsme se na rozjezdu učitelské komunity MŠMT pro učitele RVP.cz, a dalších.


Comments are closed.