ŘÍZENÍ VIRTUÁLNÍCH TÝMŮ

Nabídka on February 25th, 2010 No Comments

Řídíte neviditelné vztahy, které probíhají rychlostí světla. Máte na starosti lidi, které nevidíte; procesy, které probíhají online; projekty, které vznikají ve virtuální tmě. Dokážete ale správně řídit virtuální týmy a síťovou spolupráci?

Nabízíme vám kurzy a konzultace zaměřené na osobní a profesní rozvoj firemních a projektových manažerů, kteří intenzivně využívají ve svých týmech online komunikaci a spolupráci, případně vedou virtuální tým.

Aktuální kurzy pro veřejnost:

Související kurzy pro firmy:

  • Vedení virtuálních týmů. (1-3 dny dle zadání) Naučíte se vytvořit a řídit takový tým, jehož členové spolupracují a komunikují převážně na dálku. Detailní popis »
  • Elektronická komunikace (1-2 dny dle zadání). Naučíte se efektivně komunikovat s využitím online nástrojů a nastavit vhodné procesy, aby nedocházelo k nedorozuměním a neefektivitám.  Detailní popis »
  • “Bridging the I-lands” (Interkulturní týmová a projektová spolupráce) (1 den) Kurz interkulturní spolupráce je určen členům týmů i jejich manažerům, kteří chtějí efektivně spolupracovat či komunikovat s lidmi z jiných kultur. Detailní popis »
  • Tvorba platforem pro spolupráci a marketing (4-8hod, dle zadání)  Ve workshopu si představíme hlavní benefity a omezení tvorby komunit a platforem a vyhodnotíme možnosti vaší firmy nebo organizace pro jeho využití.
  • Řízení komunit (1-2 dny, dle zadání) V kurzu připravíme komunitní správce, manažery a pracovníky na design a realizaci komunitních činností. Detailní popis připravujeme.
  • Výcvik komunitních netmoderátorů (1-2 dny, dle zadání) V kurzu vycvičíme online moderátory a facilitátory v technikách na vyvolávání interakcí, jejich řízení a řešení problematických situací.

Související kurzy pro školy:

  • Kurz Web 2.0 a sociální sítě: praktické využití pro učitele (1 den) praktický workshop je zaměřen na trénink konkrétních dovedností pedagogů v oblasti nových možnosti sdílení, komunikace, spolupráce a tvorby s využitím nových klíčových nástrojů sociálních sítí a sociálních médií, vč. praktického nácviku publikování, sdílení a působení v sociálních sítích.  Detailní popis »
  • Google technologie pro učitele (6 hod.) Ve spolupráci s GUG.cz připravujeme k podzimnímu uvedení cca 6ti hodinový kurz pro učitele, který je seznámí se základy Google Apps (zejména Dokumenty, GMail, Kalendář, Wave a Weby Google), možnostmi blogování v Bloggeru a využitím Google Map a Google Earth. Zároveň chystáme seminář, který tyto technologie představí vzhledem ke konkrétním možnostem využití pro výuku a její podporu.

Naše zkušenost a reference v této oblasti

Sami vedeme nejrůznější virtuální týmy, včetně mezinárodních. Zároveň pomáháme manažerům virtuálních týmů z největších firem, týmové dovednosti rozvíjíme pak přes 10 let v největších i malých firmách v ČR.

  • Kurzy,  tréninky a workshopy v této oblasti jsme dodali např. těmto klientům: Akademie Věd ČR, Vodafone *, Accenture *,  Honeywell *, IBM *, TEVA * , Expertis Praha aj. vč. desítek firem v oblasti vedení prezenčních týmů a komunikace

Pozn.: s klienty označenými * jsme pracovali v rámci partnerství s Expertis Praha, s.r.o

Comments are closed.