Jak vyrábíme e-learning pro kmen Navahů

Články on November 6th, 2008 2 Comments

Unisoně upravujeme e-learningový LMS systém WebStudy pro velice zajímavého klienta: jedinou navažskou univerzitu na světě, tedy vysokou školu primárně pro kmen Navahů v USA Diné College. Je zajímavé, že v něčem mi tato veleexotická cílová populace připomíná více situaci s e-learningem v ČR, než ve zbytku USA…. O tom a o tom, jak zvláštně Navahové vnímají třeba výuku IT, se dočtete níže.

1) Diné s e-learningem teprve začíná. Čelí u toho rezistenci profesorského sboru, kterou vnímám srovnatelnou s tou českou, spíše než s tím, jak je e-learning přijímán – aspoň z mé zkušenosti – na školách v USA. Jako u nás jdou na to tak, že vytipují skupinku “early adopters” a s těmi se pak snaží získat okolí.

2) Campus je rozmístěn po ploše celé navažské rezervace v Coloradu. čítající cca 180.000 příslušíníků kmene. Mají problémy s klasickou technologií, doručit poštu z jednoho konce rezervace na druhý – tedy třeba na hlavní kampus – trvá prý až týden! Zároveň trpí občasnými výpadky energie, občas se nejde do školy kvůli počasí…. prostě, vše jen ne to, co by člověk čekal od americké školy. Logicky pak vyplývá, že nedostatky této “klasické” technologie se snaží řešit distančním vzděláváním.

3) Jazyk je problém. Navažština je nesmírně komplikovaná, jen považte: číslovka 9 se řekne “náhástʼéí”, číslo 19 pak “náhástʼéítsʼáadah”. S kolegou Davidem vymýšlíme systém, jak tyto znaky zobrazit (naštěstí Unicode i UTF8 má pro ně podporu), větší problém je ale vstup. Zatím neexistuje žádná Win klávesnice, takže to budeme řešit tvorbou speciálního toolbaru. Navahové si už takový vyrobili do Wordu, ostatně.

4) Navahové na Diné obecně nemaji k e-learningu moc blízko ani studenti. Škola jim původně pořídila WebCT, ale nedopadlo to dobře. Jakkoli je WebCT šikovný systém pro počítačově znalých až expertních studentů a lidí, kteří jsou zvyklí uvažovat v “počítačových metaforách”, pro lidi, kteří jsou zvyklí na klasickou výuku to bylo neštěstí. Navahové proto mají pro nás speciální požadavek učinit interface co nejpodobnější “klasickým” věcem, což se nám celkem daří naplnit. Konečně, říká se, že e-learning má využívat podobností s reálným světem.

Navažská e-learningová metodička Mia Kalish vytvořila už několik kurzů a se studenty je vesele (doslova, tu ženu to fakt baví) rozjíždí. Tyto kurzy jsou nicméně úplně jiné kafe, než co z e-learningu – a evropského pojetí vzdělávání vůbec – známe! Pracovně si tomu zatím říkám “holistický e-learning”. Nevěříte? Tak tady máte překlad úvodu do kurzu “Úvod do výpočetní techniky”

Vzdělávací filozofie Diné College je založena na Saäah Naagháí Bikäeh Hózhóón (SNBH), neboli tradičním Diné (rozuměj: Navažském, pozn. DF) životním systému, který chápe lidský život v harmonii s přírodou a vesmírem. Tato filozofie poskytuje principy jak pro rozvoj našeho blaha, tak pro ochranu před nedokonalostmi života.

V našem kurzu Úvod do výpočetní techniky budeme principy SNBH využívat a aplikovat v praxi. Součástí tohoto procesu bude naše porozumění tomu, jak ochrana (protection) vytváří prostor pro vznik a rozvoj krásy (beauty), budeme se zabývat konceptem rovnováhy (ochrana a krása, mužský a ženský princip) a také čtyřmi procesy, které si definujeme jako Nitsáhákees, Nahatäá, Iiná a Siih Hasin (myšlení, plánování, realizování a vyhodnocování). Všechny tyto principy se dají nalézt v počítačové vědě, pokud ji vnímáme jako manažerskou disciplínu, která zajišťuje nejvyšší možnou spolehlivost všech procesů, založených na výpočetní technice. Studenti si zvýší své sebe-poznání prostřednictvím propojení nauky Diné filozofie a současné počítačové vědy.

Ve zkratce lze říci, že výpočetní technika je o jediné věci: učinit lidem život nějakým způsobem hezčím. Existuje spousta hardware, software, ICT a také mnoho způsobů, jak s nimi založit, ale v důsledku máme pouze Jediný Cíl: zlepšit lidem jejich život. Mějte toto prosím na paměti až budete zvažovat, jak ICT naplňuje tento cíl pro národ Navahů.

Dodejme, že SNBH principy jsou ilustrovány hned v prvním modulu kurzu poměrně detailní prezentací…. Považuji tento přístup za velice občerstvující: vnímat vzdělávání jako součást nějakého širšího procesu, jehož cílem je zlepšení života pro nás a pro ostatní — nikoli jako “vzdělávání pro vzdělávání” či učení se dovednostem a znalostem, které jsou vytržené mimo kontext.

(CC) Dan Franc, 2010. Twitter LinkedIn
Foto (CC) Tolka Rover

Tags:

2 Responses to “Jak vyrábíme e-learning pro kmen Navahů”

  1. Jacqueline says:

    Hi my name is Jacqueline and I just wanted to drop you a quick note here instead of calling you. I came to your Jak vyrábíme e-learning pro kmen Navahů | Unisona Studio page and noticed you could have a lot more visitors. I have found that the key to running a successful website is making sure the visitors you are getting are interested in your niche. There is a company that you can get targeted traffic from and they let you try the service for free for 7 days. I managed to get over 300 targeted visitors to day to my website. Visit them here: http://t8k.me/wl

  2. Age does not make us childish, as some say it only finds us true children still.

Leave a Reply

Login with Facebook: